Referat fra kretsting 2019

Søndag 10. februar 2019 ble det avholdt kretsting (årsmøte) for Hedmark krets.
Kretstinget ble avholdt i Innbygda, Trysil, og med nesten alle grupper representert (en gruppe manglet). Totalt var det 36 personer tilstede, hvor 34 var representanter med stemmerett.

DSC_1380

Les videre

Referat fra kretsting 2018

Lørdag 10. februar 2018 ble det arrangert kretsting på Gaupen skole.

Kretstinget startet med et foredrag av Halvard Olestad. Han er far til Kari fra TV programmet «Ingen grenser». Han hadde et engasjerende innlegg om at man ikke skal begrense hva barn kan klare.

Deretter hadde vi ordinære årsmøtesaker for de 37 fremmøtte. Og alle speidergrupper i kretsen var representert.

Les videre

Referat kretsstyremøte 05.09.2017

Tirsdag 5. september 2017 ble det avholdt kretsstyremøte på Skype.

Noen av sakene:

Endre dato for kretsbannerkonkurransen 2018?
Røros speidergruppe er arrangør av KBK i 2018, dette var satt opp i terminlista 4-6/5 2018. De ønsker å flytte denne helga da veldig mange ledere, rovere og speidere er opptatt denne helga. De ønsker å flytte KBK til helga 27-29/4 -2018.
Kretsstyret går inn for at dato for KBK 2018 endres til 27-29/4 2018, samt at småspeiderdagen blir 29/4 2018.

Kretsting-terminliste 2017
Dato for dette kretstinget er satt til søndag 5/11 2017, og stedet var satt til Alvdal.
Mjølner speidergruppe har 100 års feiring samme helga og de har invitert alle gruppene i Mjøsklubben til dette, og kretsstyret finner det da fornuftig at stedet for kretsting-terminliste endres fra Alvdal til Elverum.
Innkalling til kretsting-terminliste kommer sammen med forslag til terminliste for 2018-2019.

Krets- regionleir 2019
Sommeren 2019 ønsker Gudbrandsdal krets å arrangere regionleir på Kittilbu.
Kretsstyret vil fremme forslag til kretsting-terminliste at dette blir leiren i 2019 for Hedmark krets.

Se hele referatet her

Se kalender og terminliste her

Referat fra kretsstyremøte 04.04.2017

Referat fra kretsstyremøte den 04.04.2017 ligger nå ute på nettsiden.

Trykk deg inn på «Kretsstyret» og «Referater».

Saker:
-punkter fra KL/KS samling
-dekning av deltageravgift på kurs
-kretsstruktur i Mjøsklubben
-nedleggelse av Hamar og Vallset speidergrupper
-oppfølging av speidergrupper i Hedmark krets
-søknad om støtte til førerpatrulje Griff
NSFs arbeidsplan for 2017-2018 med følgende punkter:
*Speidere vil ut
*Patruljen tar ansvar
*Speiding når flere

Referat fra kretsting-årsmøte 11.02.17

Brumunddal speidergruppe var teknisk arrangør av kretstinget lørdag 11. februar 2017.
Dette kretstinget samlet 38 delegater, og alle speidergrupper var representert.

På dette kretstinget så ble alle årsmøtesaker behandlet, samt at det ble gjennomført valg av kretsstyre.
Det nye kretsstyret består nå av:
-kretsleder Roy Arild Rugsveen
-visekretsleder Rune Hoel
-styremedlem Atle Mellum
-styremedlem Arild Brynhildsvold
-styremedlem Lene Bækkevold
Vi ønsker Lene velkommen som nytt medlem i kretsstyret.

I tillegg til årsmøtesakene så ble det informert om følgende:
-Endring av NSFs lover §2-2, gruppe
Temahelg 11-12/3 2017, Mjølner speidergruppe
Politiattest
-Kretsbannerkonkurranse 5-7/5 2017, Ringsaker speidergruppe
-NM i speiding 9-11/6 2017, Sted: Skogmuseet, Elverum

Hele referatet finner du her:
Referat_kretsting_Hedmark_krets_11.02.2017