Gruppeledere

Gruppe Gruppeleder
E-post
Telefon
Alvdal
speidergruppe
Hanne Tostrup Hoel
hmarihoe@online.no
906 82 246
Brekken
speidergruppe
Arild Feragen
post@brekkenspeidergruppe.com
909 55 545
Brumunddal
speidergruppe
Jens Yngve Mathisen
jens@jema-as.no
911 20 090
Engerdal
speidergruppe
Ann-Cathrin Standal
anncstandal@gmail.com
416 79 776
Furnes
speidergruppe
Terje Kristiansen
furnesspeideren@gmail.com
901 99 301
Løten
speidergruppe
Tom Evensen
lotenspeider@gmail.com
477 03 447
Mjølner
speidergruppe
Gunnar Jervell
post@mjolner.org
950 29 145
Ringsaker
speidergruppe
Øystein Gonsholt
oystein.gonsholt@toyota.no
959 40 883
Røros
speidergruppe
May Irene A. Løseth
roros.speidergruppe@gmail.com
977 46 282
Vang og Romedal
speidergruppe
(1. Vang og 1. og 
2. Romedal)
Rune Hoel
rune.hoel@hedbilfag.no
913 65 867
Østby MSK
speidergruppe
Ruth Inger Teppen
rengitur@gmail.com
952 20 817

Gruppeledere pr. 17.03.2019