Gruppeledere

Alvdal speidergruppe
Hanne Tostrup Hoel
hmarihoe@online.no
906 82 246

Brekken speidergruppe
Arild Feragen
post@brekkenspeidergruppe.com
909 55 545

Brumunddal speidergruppe
Stefan Mathiassen
brumunddal.speidergruppe@gmail.com
959 81 059

Engerdal speidergruppe
Linda Nathalie Foss
lindanathalie@gmail.com
907 56 654

Furnes speidergruppe
Rune Hoel
rune.hoel@hedbilfag.no
913 65 867

1.Grue speidergruppe
Bjørn Sandvik
post@bsandvik.no
911 64 569

Løten speidergruppe
Ingrid Holøyen Skjærbakken
lotenspeider@gmail.com
90171452

Mjølner speidergruppe
Gunnar Jervell
post@mjolner.org
950 29 145

Ringsaker speidergruppe
Hanne Mette Lundberg
hanne.mette.lundberg@speiding.no
918 10 255

Røros speidergruppe
Arild Brynhildsvold
roros.speidergruppe@gmail.com
977 46 282

1.Romedal speidergruppe
Rune Hoel
rune.hoel@hedbilfag.no
913 65 867

Østby MSK speidergruppe
Ruth Inger Teppen
rengitur@gmail.com
952 20 817

Gruppeledere pr. 28.03.2024