Kretsstyret

Kretsstyret for 2024/2025 består av:

Kretsleder Hanne Tostrup Hoel kretsleder@hedmarkkrets.no
Visekretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen  
Styremedlem Marte Emilie Norby Mellum  
Styremedlem Stian Bakken Sørslett  
Styremedlem Kai-Robert Johansen  
Styremedlem Tor Andre Hennie  
     
Kasserer Hanne Mette Lundberg  

 

Roverombudet for 2024/2025 består av :

Roverombud Thea Langård Håkonsen  
Roverombud Sondre Bækkevold Hansen