Kretsstyret

Kretsstyret for 2022/2023 består av:

Kretsleder Ruth Inger Teppen kretsleder@hedmarkkrets.no
Visekretsleder Hanne Toustrup Hoel  
Styremedlem Martin D. Kristiansen  
Styremedlem May Irene A. Løseth  
Styremedlem Bjørn Sandvik  
     
Kasserer Hanne Mette Lundberg  

 

Roverombudet for 2022/2023 består av :

Roverombud Magnus Toustrup Hoel  
Roverombud Inga Løseth Brynhildsvold