Kretsstyret

Kretsstyret for 2023/2024 består av:

Kretsleder Ruth Inger Teppen kretsleder@hedmarkkrets.no
Visekretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen  
Styremedlem Martin D. Kristiansen  
Styremedlem Stian Bakken Sørslett  
Styremedlem Bjørn Sandvik  
Styremedlem Hanne Hoel  
     
Kasserer Hanne Mette Lundberg  

 

Roverombudet for 2023/2024 består av :

Roverombud Magnus Toustrup Hoel  
Roverombud Inga Løseth Brynhildsvold  
Roverombud Thea Langård Håkonsen