Kretsstyret

Kretsstyret for 2021/2022 består av:

Kretsleder Terje Kristiansen kretsleder@hedmarkkrets.no
Visekretsleder Inga Konow  
Styremedlem Hanne Tostrup Hoel  
Styremedlem Eivor Martinsen  
Styremedlem Bjørn Sandvik  
     
Kasserer Hanne Mette Lundberg  

 

Roverombudet for 2021/2022 består av :

Roverombud    
Roverombud