Referater kretsstyremøter

Her vil referater fra styremøter i kretsen ligge.

Kretsstyrereferater:

2024

 

2023
Referat kretsstyremøte 05.01.2023
Referat kretsstyremøte 19.01.2023
Referat kretsstyremøte 22.02.2023
Referat kretsstyremøte 28.03.2023
Referat kretsstyremøte 25.04.2023
Referat kretsstyremøte 30.05.2023
Referat-kretsstyremøte-06.09.2023
Referat-kretsstyremøte-22.11.2023 

2022
Referat_kretsstyremøte_16.02.2022
Referat_kretsstyremøte_09.03.2022
Referat_kretsstyremøte_12.05.2022
Referat_kretsstyremøte_17.08.2022
Referat_kretsstyremøte_14.09.2022
Referat_kretsstyremøte_06.10.2022
Referat_kretsstyremøte_23.11.2022
Referat_kretsstyremøte_05.12.2022
Referat kretsstyremøte 19.12.2022

2021
Referat_kretsstyremøte_10.03.2021
Referat_kretsstyremøte_14.04.2021
Referat_kretsstyremøte_05.05.2021
Referat_kretsstyremøte_02.06.2021
Referat_kretsstyremøte_01.09.2021
Referat_kretsstyremøte_06.10.2021
Referat_kretsstyremøte_09.12.2021

2020
Referat_Kretsstyremøte_28.10.2020
Referat_Kretsstyremøte_02.09.2020
Referat_Kretsstyremøte_30.03.2020
Referat_Kretsstyremøte_08.01.2020

2019
Referat_Kretsstyremøte_24.09.2019
Referat-fra-ekstraordinært-styremøte-25.06.2019
Referat_styremøte_05.05.2019
Referat_styremøte_14.03.2019

2018
Referat_styremøte_14.08.2018

2017
Referat_styremøte_05.09.2017
Referat_styremøte_04.04.2017

2016
Referat_styremøte_09.12.2016
Referat_styremøte_15.09.2016

2015
Referat_styremøte_16.12.2015
Referat_styremøte_24.09.2015
Referat_styremøte_15.04.2015
Referat_styremøte_20.01.2015

2014
Referat_styremøte_18.11.2014-korrigert
Referat_styremøte_29.09.2014 og forslag_Terminliste_2015-2016
Referat_styremøte_28.04.2014 og Retningslinjer_for_Hedmark_krets_av_NSF_pr_2014
Referat_styremøte_07.01.14

2013
Referat_styremøte_12.09.13
Referat_styremøte_03.04.13
Referat_styremøte_26.02.13

2010
Referat_styremøte_080910
Referat_styremøte_170610
Referat_styremøte_150410
Referat_styremøte_110210

2009
Referat_styremøte_031209
Referat_styremøte_090509
Referat_styremøte_120109

Uteliggermerket – Hedmark krets