Referat fra kretsting-årsmøte 11.02.17

Brumunddal speidergruppe var teknisk arrangør av kretstinget lørdag 11. februar 2017.
Dette kretstinget samlet 38 delegater, og alle speidergrupper var representert.

På dette kretstinget så ble alle årsmøtesaker behandlet, samt at det ble gjennomført valg av kretsstyre.
Det nye kretsstyret består nå av:
-kretsleder Roy Arild Rugsveen
-visekretsleder Rune Hoel
-styremedlem Atle Mellum
-styremedlem Arild Brynhildsvold
-styremedlem Lene Bækkevold
Vi ønsker Lene velkommen som nytt medlem i kretsstyret.

I tillegg til årsmøtesakene så ble det informert om følgende:
-Endring av NSFs lover §2-2, gruppe
Temahelg 11-12/3 2017, Mjølner speidergruppe
Politiattest
-Kretsbannerkonkurranse 5-7/5 2017, Ringsaker speidergruppe
-NM i speiding 9-11/6 2017, Sted: Skogmuseet, Elverum

Hele referatet finner du her:
Referat_kretsting_Hedmark_krets_11.02.2017