Innkalling til kretstingets terminlistemøte 2021

OBS! Sted for kretstinget er endret

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets terminlistemøte søndag 17. oktober 2021.

Klokken: 12:00
Sted: Elvias kontorer, Øvermarka 16, 2320 Furnes
(det vil også være mulig å delta digitalt, meld fra dette ved påmelding hvis det er ønskelig)

Møte vil bli avholdt samtidig som kretsens JOTI/JOTA-arrangement, og er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding.

Saksdokumenter (forslag til terminliste) blir lagt ut på kretsens hjemmeside, og sendes ut på e-post.

I tillegg til å fastsette terminlisten frem til sommeren 2023, vil det også diskuteres kretsjubileum i 2023.

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 15. oktober 2021. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no.

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til kretsleder Terje Kristiansen, kretsleder@hedmarkkrets.no senest 15. oktober 2021.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014: «På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

Med vennlig hilsen kretsstyret,
Hedmark krets av Norges Speiderforbund

Én tanke om “Innkalling til kretstingets terminlistemøte 2021

 1. SAKSLISTE KRETSTING TERMINLISTE
  Hedmark krets av NSF

  DAGSORDEN

  Sak 1: Kretsting åpnes og kretsleder ønsker velkommen
  Sak 2: Godkjenning
  Sak 2.1: Godkjenning av møteinnkalling
  Sak 2.2: Godkjenning av dagsorden
  Sak 2.3: Godkjenning av delegater
  Sak 3: Valg
  Sak 3.1: Valg av møteleder
  Sak 3.2: Valg av referent
  Sak 3.3: Valg av tellekorps
  Sak 3.4: Valg av to til å underskrive protokoll
  Sak 4: Terminliste
  Se eget dokument for forslag til terminliste.

Det er stengt for kommentarer.