Saksdokumenter til kretsting 2019

Kretsting 2019 avholdes på Østby søndag 10. februar 2019, se innkallingen her, og merk at påmeldingsfristen er senest 1. februar.

Litt lenger ned finner dere saksdokumentene til kretstinget, disse er pr. 24/1 -19 uten regnskap og revisjonsberetning, men vil bli oppdatert så snart dette er klart.

På dette kretstinget skal det blant annet velges kretsleder for 2 år og et styremedlem for 2 eller 1 år.
Valgkomiteen ønsker flere innspill på kandidater.
Dette kan sendes til valgkomiteens leder Rita Veslum.

Nye saksdokumenter med regnskap:
Saksdokumenter_kretsting_10.02.2019_pr_010219

Innkalling til kretsting 2019

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets årsmøte i Hedmark krets søndag 10. februar 2019.

Kretstinget avholdes på misjonshuset Betel, Landsvegen 11, Østby.
Endring pr 31/1 -19: 
Kretstinget er flyttet til Misjonshuset i Innbygda, Trysil.
Adressen er Storvegen 11, 2420 Trysil.
Østby MSK speidergruppe er teknisk arrangør.

Møte starter klokken 1100.
Vi antar at årsmøtet avsluttes klokken 1500.

Det vil bli servert mat i løpet av møtet.

Saksdokumenter blir lagt ut på kretsens hjemmeside, senest to uker før kretstinget.

Les videre

Innkalling til kretsting-terminliste 2019-2020

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets terminlistemøte for 2019/2020.

Tid: søndag 28. oktober 2018 klokken 1200
Sted: Framnes forsamlingslokale, Østfjellvegen 2, Engerdal.
Dette ligger i Engerdal sentrum ved oppkjøringen til Engerdal Østfjell.

Vi antar at årsmøtet avsluttes ca klokken 1500.

Saksliste er terminliste for Hedmark krets for 2019/2020.
Terminliste_2019-2020, forslag

Les videre

God jul

Ønsker med dette alle speidere, rovere og ledere en riktig god jul og et fabelaktig godt nyttår 🙂

Tusen takk for alt dere gjør for deres speidervenner både i egen enhet, tropp, gruppe og krets.
Nå er julen her og batteriene skal lades for nye spennende aktiviteter i 2017. Blant annet temahelg, kretsbannerkonkurranse og NM i speiding arrangert i vår krets.
Det hele topper seg med en helt vill landsleir i Bodø 🙂

Med vennlig speiderhilsen
Roy Arild
Kretsleder

Innkalling til kretsting 2017

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3-3 innkalles det til kretstingets årsmøte i Hedmark krets lørdag 11. februar 2017.

Kretstinget foregår på speiderhuset i Brumunddal, Mausetvegen 18.
Brumunddal speidergruppe er teknisk arrangør.

Møte starter klokken 1200.
Vi antar at årsmøtet avsluttes klokken 1530.

Det vil bli servert mat i løpet av møtet.

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede (delegater) pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding og i hht. NSFs lover § 2-3-2. 

Saksdokumenter blir lagt ut på kretsens hjemmeside, senest to uker før kretstinget.

Valg.
Sittende kretsstyre er disse:
-kretsleder Roy Arild Rugsveen sitter nå, skal velges ny for 2 år
-visekretsleder Rune Hoel, sitter 1 år til
-styremedlem Stian Ringstad sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Atle Mellum, sitter 1 år til
-styremedlem Arild Brynhildsvold, sitter 1 år til
Det skal også velges revisor for 1 år, og et medlem til valgkomiteen for 2 år.
Valgkomite er Øystein Gonsholt og Jens Yngve Mathisen, send inn forslag til kandidater.

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 11. januar 2017. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til
kretsleder Roy Arild Rugsveen, kretsleder@hedmarkkrets.no
senest 1. februar 2017.

Vel møtt til kretsting ?

Gruppeting – Årsting

Alle speidergruppe i Norges speiderforbund skal avholde minst 2 gruppeting i løpet av året.
Gruppetinget arbeider for et godt speider- og ledermiljø i gruppen og påser at gruppen og dens arbeidsenheter driver godt og planmessig speiderarbeid i overensstemmelse med de mål som er satt for arbeidet.

Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.

I Hedmark krets har vi laget et årshjul som skal være til hjelp for speidergruppene i planleggingen av året. I dette årshjulet så ser dere at vi anbefaler at gruppenes årsting avholdes innen utgangen av januar, dette fordi det på gruppetinget skal velges representanter til kretstinget som avholdes i første halvdel av februar.

Les videre

Innkalling til kretsting 2016

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3-3 innkalles det til kretstingets årsmøte i Hedmark krets lørdag 6. februar 2016.

Kretstinget foregår på Klokkergården ved Løten kirke.
1. Løten speidergruppe er teknisk arrangør.

Møte starter klokken 1200.
Vi antar at årsmøtet avsluttes klokken 1530.

Det vil bli servert noe å bite i på starten av møtet, og varm mat etterhvert.

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede (delegater) pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding og i hht. NSFs lover § 2-3-2.

Saksdokumenter blir lagt ut på kretsens hjemmeside, senest to uker før kretstinget.

Valg.
Sittende kretsstyre er disse:
-kretsleder Roy Arild Rugsveen, sitter 1 år til
-visekretsleder Arild Brynhildsvold sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Stian Ringstad, sitter 1 år til
-styremedlem Atle Mellum sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Rune Hoel sitter nå, skal velges ny for 2 år
Valgkomite er Øystein Gonsholt og Jens Yngve Mathisen, send inn forslag til kandidater.

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 8. januar 2016. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til
kretsleder Roy Arild Rugsveen, kretsleder@hedmarkkrets.no
senest 28. januar 2016.

Vel møtt til kretsting 🙂

Innkalling til kretsting – terminliste

Det innkalles til kretsting og med saksliste terminliste for 2016/2017.

Kretstinget avholdes i Engerdal søndag 1. november 2015 klokken 1300.

Før møtet så vil det bli holdt følgende kurs/opplæring:
Klokken 0900-1100:
Sikkerhet på tur, dette er en av modulene i trinn 1 kurset.
Klokken 1100-1300:
Tema her vil være administrative rutiner for gruppene (litt tips og hjelpemidler), ledertreningen, samt medlemssystemet min.speiding.no, bruker vi dette på best mulig måte?

Fullstendig innkalling og forslag til terminliste finner du under “Kretsstyret – Utsendte dokumenter”

Påmelding gruppevis til kretsleder Roy Arild Rugsveen, på epost kretsleder@hedmarkkrets.no innen 23. oktober 2015, meld da inn navn og om dere skal delta på kursene, og evt hvilke, og når dere regner med å ankomme.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014:
«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»