Innkalling til kretsting – terminliste

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets terminlistemøte søndag 18. oktober 2020 klokken 12.00.
Sted: digitalt møte

Kretsting terminliste blir i år gjennomført digitalt, dette som følge av den pågående
koronapandemien. Det blir sendt ut link til påmeldte delegater.
Møte er åpent for alle kretsens medlemmer. Stemmeberettigede pr. gruppe etter
medlemstallet i siste årsmelding. Saksdokumenter (forslag til terminliste) blir lagt ut på kretsens hjemmeside, https://www.hedmarkkrets.no/ og sendes ut på e-post.

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 15. oktober 2020. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no.

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til kretsleder Vebjørn
Skirbekk Sagmoen, kretsleder@hedmarkkrets.no senest 15. oktober 2020.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014:
«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive
speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

Med vennlig hilsen
Hedmark krets av Norges Speiderforbund
Vebjørn Skirbekk Sagmoen
kretsleder