Innkalling til kretsting – årsmøte 2021

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets årsmøte i
Hedmark krets søndag 14. februar 2021.

Kretstinget avholdes på Jølstad grendehus i Ringsaker. Det vil bli mulighet til å delta
digitalt. Ringsaker speidergruppe er teknisk arrangør.
NB! Kretstingets årsmøte gjennomføres som et digitalt møte.

Møte starter klokken 1000. Vi antar at årsmøtet avsluttes klokken 1400.

Det vil bli servering i løpet av møtet.
Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding.
Saksdokumenter blir lagt ut på kretsens hjemmeside, senest to uker før kretstinget.
Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 17. januar 2021. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til
kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen, kretsleder@hedmarkkrets.no
senest 1. februar 2021.

Valg
Sittende kretsstyre er:
-kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen, skal velges ny for 2 år.
-visekretsleder Inga Konow, ikke på valg, sitter 1 år til.
-styremedlem Stian Haugli, skal velges ny for 1 eller 2 år.
-styremedlem Eivor Martinsen, ikke på valg, sitter 1 år til.
-styremedlem Terje Kristiansen, ikke på valg, sitter 1 år til.
Det skal også velges revisor for 1 år, og et medlem til valgkomiteen for 2 år.
Valgkomite er Linda Nathalie Foss og May Irene Løseth, send inn forslag til
kandidater.

Med vennlig hilsen
Hedmark krets av Norges Speiderforbund
Vebjørn Skirbekk Sagmoen
kretsleder

Innkalling_kretsting_Ringsaker_2021