Påmelding Agenda 2021

Agenda 2021 : LeirkomitéPåmeldingProgramInformasjon  

Se innbydelsen her: Innbydelse_til_sommerleir_2021

Agenda 2021 er en landsleir som arrangeres over hele landet. For speidere og rovere i Hedmark krets er landsleiren på Dalholen 7. til 14. august 2021. Leiren vil vi være på en nedlagt flyplass med god plass til å kunne følge gjeldene smittevernregler.
Her vil vi ha en leir på fjellet, med Dovrefjell og Rondane som nærmeste nabo.

Pris:
Leiren vil koste kr 1.900,- for speidere og rovere.
Ledere og stab kr 1.000,-
Rovere med lederoppgaver kr 1.400,-
Lederbarn kr 500,-
Prisen inkluderer mat, opphold og program hele uka, samt leirmerke. Ikke verst!
Lederbarn: Lederbarn er barn av ledere som er på leiren, og som er for unge til å være i en patrulje. (ved påmelding registreres de inn ved hjelp av «Legg til nytt medlem» under arkfane «På- og avmelding»)

Fortløpende gruppevis påmelding i min.speiding.no, og fristen er 20. mai 2021.
Faktura blir sendt gruppen 13. juni.

Helsekort:
Helsekortet fylles ut av alle før leiren og behandles konfidensielt i gruppen og skal makuleres etter arrangementet.
Troppsleder skal selv oppbevare helsekort for alle deltakere fra sin gruppe.
Helsekortene skal kun gjøres tilgjengelig for helsepersonell ved behov.
Last ned helsekort her: Helsekort_Agenda_2021_Opp_og_Fram

Avmeldingsrutiner:
Ved avmelding etter 20. mai så vil det være mulig å søke om refusjon av hele eller deler av deltakeravgift. Dette vil i så fall bli vurdert individuelt ut i fra årsak og hvor nærme leirtidspunktet det er.
Hvis avmelding skyldes sykdom (med fremvist legeerklæring) eller dødsfall i nær familie vil man normalt få refundert hele deltakeravgiften. Dette gjelder også hvis leiren blir avlyst.