Referat fra kretsting 2023

Kretstinget ble avholdt søndag 12. februar 2023 på Gaupen skole i Ringsaker.

Styret pr. 12. februar 2023 ser slik ut:
-kretsleder: Ruth Inger Teppen
-visekretsleder: Vebjørn Skirbekk Sagmoen
-styremedlemmer:
Martin Dæhlin Kristiansen, Bjørn Sandvik, Stian Bakken Sørslett og Hanne Hoel

Her er referatet fra kretstinget:
Signert referat kretsting 12.02.23