Invitasjon til småspeiderleir 2023

Speiding midt i Dala
Vi vil få ønske alle småspeidere og ledere i Hedmark krets hjertelig velkommen
til Brumunddal 2. – 4. juni 2023 til Speiding Midt i Dala. Vi gleder oss til og være
sammen med dere igjen.
Vårt fokus er samhold, lek og læring.

Oppmøte fra kl.19.00 fredag kveld,
leiren avsluttes kl. 15.00 på søndag.
Alle gruppen bor i telt/lavvo på grasplenen ved speiderhuset i Maustvegen 18 i
Brumunddal. Hver speidergruppe ordner med telt og fellesutstyr til egne
småspeidere.  Måltider blir servert ute i det store masteteltet vårt og toaletter vil være
ute. “Lederkro” vil også bli ute i teltet. 

Info til gruppene:
Vårt mål er å skape en leir der vi kan være sammen, være til stede og ha det
hyggelig. Vi har derfor et ønske om at speidernes mobiltelefoner leveres inn til og
oppbevares av sin leder under leiren, og leveres ut igjen først ved avreise.
Påmelding:
Gruppevis påmelding i min.speiding.no med antall småspeidere, ledere/ rovere og
lederbarn. Vi må også vite om eventuelle matallergier.
Prisen er kr 450,- for småspeidere, kr 300,- for ledere og rovere, kr 150,- for
lederbarn.
Påmeldingsfrist onsdag 24. mai 2023.
Innbetaling gruppevis ved påmelding til konto 1800.15.18549.
Merkes med «Småspeiderleir» og «gruppe».
Betalingsfrist torsdag 25. mai 2023.

Mandag 29. mai kl. 20:00 ønsker vi at kontaktpersonen(e) til leiren fra hver gruppe
deltar på et nettmøte. Vi vil der gi mer informasjon om leiren med program/innhold og
hva vi trenger av hjelp til aktiviteter lørdag og søndag.

Se hele invitasjonen her (for pakkeliste osv):
Invitasjon Småspeiderleir 2023

Ved spørsmål om leiren, ta kontakt på telefon til:
Stefan Mathiassen, 959 81 059 eller Monika Rosenlund, 400 45 913
Velkommen til årets Småspeiderleir!
Alltid beredt!

Speiderhilsen fra
Brumunddal Speidergruppe