Invitasjon til peffkurs 2 våren 2023

Mjøsklubben inviterer til patruljeførerkurs 2 
21.-23. april 2023 på Kløverstua, Gjøvik.

Peffkurs 2 er en videreføring av peffkurs 1 og skal gjøre deltakerne i stand til å gjennomføre turer og friluftsliv for patruljen på en trygg og sikker måte. Deltakerne får kunnskaper og praktiske ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus. Peffkurset skal også være et sosialt samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner. Dessuten er kurset en super forberedelse til haikeplanleggingen før sommerens leir!
Kurset er beregnet for de som er, eller snart blir, Peff eller Ass, og som gjennomførte PEFF1-kurset høsten 2022. Denne gangen skal vi være rett ved der landsleiren 2025 skal arrangeres, så vi får gleden av å forhåndsteste en landsleirhaikerute.

• Pris: kr. 600,- Gruppene får regning
• Overnatting: Ute i egne telt.
Du må ta med liggeunderlag og utstyr for å sove ute.
Mesteparten av helga foregår utendørs.
• Utstyrsliste: se invitasjonen
• Mat: Du får all mat du trenger på kurset, men du må nok regne med å lage den selv…
Dersom du har matallergi må du opplyse om det når du melder deg på.
• Det deles selvsagt ut deltakermerke til alle deltakerne
• PÅMELDING: Via medlemssystemet min.speiding.no
• Påmeldingen åpner 26. mars. Førstemann til mølla!!
• FRIST: 13. april

Alle grupper som sender speidere på kurs, må sende med minst en leder.
Det er få ledertrenere med på kurset denne gangen, så deltakende ledere må
påregne å være veiledere i en kurspatrulje. Det er derfor en klar fordel om leder som
blir med har vært med som veileder på peffkurs før.

Vel møtt til en lærerik og trivelig kurshelg sammen med gamle og nye speidervenner fra hele innlandet!
Speiderhilsen fra kursstaben

Se hele invitasjonen her:
Invitasjon PEFFKURS_2 april 2023