Innkalling til kretsting-terminliste 2019-2020

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets terminlistemøte for 2019/2020.

Tid: søndag 28. oktober 2018 klokken 1200
Sted: Framnes forsamlingslokale, Østfjellvegen 2, Engerdal.
Dette ligger i Engerdal sentrum ved oppkjøringen til Engerdal Østfjell.

Vi antar at årsmøtet avsluttes ca klokken 1500.

Saksliste er terminliste for Hedmark krets for 2019/2020.
Terminliste_2019-2020, forslag

Det forventes at alle grupper ser gjennom forslaget til terminliste, og tenker gjennom hvilke arrangementer de kan tenke seg å være arrangør av.

Det vil bli servert kaffe/kake/te til selve møtet og en enkel lunsj i starten av kretstinget.
Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding.

Påmelding gruppevis med navn til kretsleder Roy Arild Rugsveen, på epost kretsleder@hedmarkkrets.no innen 21. oktober 2018.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014:
«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

Med vennlig speiderhilsen
Roy Arild
Kretsleder
Hedmark krets av Norges Speiderforbund