«Uteliggeren» er revidert!

Kretsstyret har i løpet av 2023/24 revidert kretsens uteliggermerke.

Slik ser det nye merke ut

Både merkets design og krav er revidert, slik at det fremstår som et nytt merke.  

Broderte uteliggermerker er mottatt fra Speidersport og kretsstyret tar imot merkebestilling fra gruppelederne.
De gruppene hvor speiderne har oppfylt kravene kan bestille merkene. Kretsen betaler merkene, derfor er de gratis for gruppene.

Ved bestilling trenger vi å vite følgende: 
Antall merker trinn 1 og/eller trinn 2
Navn og adresse for å vite hvor merkene skal sendes.
Bestilling sendes til Kretsleder@hedmarkkrets.no 

Kretsmerke «Uteliggeren»

Se hele reglementet her: Uteliggern-kretsmerke-2024