Referat fra kretsstyremøte 04.04.2017

Referat fra kretsstyremøte den 04.04.2017 ligger nå ute på nettsiden.

Trykk deg inn på «Kretsstyret» og «Referater».

Saker:
-punkter fra KL/KS samling
-dekning av deltageravgift på kurs
-kretsstruktur i Mjøsklubben
-nedleggelse av Hamar og Vallset speidergrupper
-oppfølging av speidergrupper i Hedmark krets
-søknad om støtte til førerpatrulje Griff
NSFs arbeidsplan for 2017-2018 med følgende punkter:
*Speidere vil ut
*Patruljen tar ansvar
*Speiding når flere