Bilder fra temahelg 2017

DSC_2458Helga 11.-12. mars 2017 var det tid for temahelg i Hedmark krets. Stedet for årets temahelg var på Kirkeby oppvekstsenter i Nordskogbygda, Elverum.

Speiderne kunne velge 3 aktiviteter blant disse: primitiv mat, bål, fisk, fugler, pionering, skog, kart og kompass, tennbrikker, spor og sportegn, bivuakk og bestikkpose.
Rovere kunne velge mellom brattkort, førstehjelp og røykdykkertest (denne utgikk da det ble for få).

Totalt var det 126 deltakere som fordelte seg slik: 90 speidere, 15 rovere, 19 ledere og 2 lederbarn. I tillegg var det foreldre som bisto med mat og tilrettelegging.

Stor takk til Mjølner speidergruppe for et flott arrangement 🙂