Referat fra kretsstyremøte 14.08.2018

Møtet ble avholdt hjemme hos kretsleder Roy Arild tirsdag 14. august 2018 fra klokken 1700-1930.

Noen av sakene:

Status økonomi Hedmark krets
Inntekter og utgifter frem til august 2018 balanserer godt. Reisetilskudd til kretsens arrangementer har blitt en del dyrere enn budsjettert, men har vært en god ordning som forhåpentligvis har medført større deltakelse på disse arrangementene.
Beklageligvis så ser det også i år ut som om det tar lang tid å få inn regnskapene fra kretsarrangementene.

Speider- og roverforum 2018
Dato: 19. okt – 21. okt, 2018
Sted: Quality Airport Hotell, Stavanger.
Valgte representanter fra kretsting 2018 blir fulgt opp av kretsleder, påmelding senest 23. august 2018.

Speiderting 2018
Dato: 02. nov – 04. nov, 2018
Sted: Scandic Hell (ved Trondheim lufthavn, Værnes) Trondheim.
Valgte representanter fra kretsting 2018 blir fulgt opp av kretsleder, påmelding senest 23. august 2018.

Krets-/regionleir 2019
Leirstedet Kvernmoen i Aremark, Østfold, er booket i perioden 24.-30. juni 2019.
Samarbeider med Vestoppland og sannsynligvis Hedmark og Oppland KM speidere.
Leirkomiteen er ikke fastsatt, men kretsstyret ønsker at det skal være unge ledere/rovere som skal utgjøre leirkomiteen. (Leirsjef, teknisk, administrasjon, forsyning, program, helse/sikkerhet/beredskap osv).
Spre dette ut i gruppene, og kom med navn.

Kretsting 2019
Kretstinget skal avholdes søndag 10. februar 2019 klokken 1100-1500 på Østby.
På dette kretstinget skal det blant annet velges ny kretsleder (nåværende: Roy Arild) og ett styremedlem (nåværende: Lene).
Valgkomite er Rita Veslum og Arild Brynhildsvold.
Kretsstyret ber gruppene allerede nå begynne arbeidet med å rekruttere til kretsstyret.

Løft 2019
Helga 21.-23. september 2019 arrangeres årets løft i Mo i Rana.
Påmeldingsfrist 3. september.
Deltageravgift kr 700,-, denne vil dekkes av Hedmark krets for deltagere fra Hedmark krets.

Se hele referatet her:
Referat_styremøte_14.08.2018