Referat kretsstyremøte 05.09.2017

Tirsdag 5. september 2017 ble det avholdt kretsstyremøte på Skype.

Noen av sakene:

Endre dato for kretsbannerkonkurransen 2018?
Røros speidergruppe er arrangør av KBK i 2018, dette var satt opp i terminlista 4-6/5 2018. De ønsker å flytte denne helga da veldig mange ledere, rovere og speidere er opptatt denne helga. De ønsker å flytte KBK til helga 27-29/4 -2018.
Kretsstyret går inn for at dato for KBK 2018 endres til 27-29/4 2018, samt at småspeiderdagen blir 29/4 2018.

Kretsting-terminliste 2017
Dato for dette kretstinget er satt til søndag 5/11 2017, og stedet var satt til Alvdal.
Mjølner speidergruppe har 100 års feiring samme helga og de har invitert alle gruppene i Mjøsklubben til dette, og kretsstyret finner det da fornuftig at stedet for kretsting-terminliste endres fra Alvdal til Elverum.
Innkalling til kretsting-terminliste kommer sammen med forslag til terminliste for 2018-2019.

Krets- regionleir 2019
Sommeren 2019 ønsker Gudbrandsdal krets å arrangere regionleir på Kittilbu.
Kretsstyret vil fremme forslag til kretsting-terminliste at dette blir leiren i 2019 for Hedmark krets.

Se hele referatet her

Se kalender og terminliste her