Referat fra kretsting 2018

Lørdag 10. februar 2018 ble det arrangert kretsting på Gaupen skole.

Kretstinget startet med et foredrag av Halvard Olestad. Han er far til Kari fra TV programmet «Ingen grenser». Han hadde et engasjerende innlegg om at man ikke skal begrense hva barn kan klare.

Deretter hadde vi ordinære årsmøtesaker for de 37 fremmøtte. Og alle speidergrupper i kretsen var representert.

Det nye kretsstyret for 2018/2019 består nå av:
-Kretsleder Roy Arild Rugsveen
-Visekretsleder Inga Konow
-Styremedlem Lene Bækkevold
-Styremedlem Atle Mellum
-Styremedlem Terje Kristiansen

Du kan lese hele referatet her: Referat_kretsting_10.02.2018_Hedmark_krets

Stor takk til Ringsaker speidergruppe for godt tilrettelagt møte og bevertning.