Påmelding til merkehelg 2018

Viser til invitasjon til merkehelg 2018 helga 10.-11. mars 2018 i Brumunddal. Se invitasjonen her: Invitasjon til merkehelg 2018

Her følger informasjon om hvilke aktiviteter man kan velge i løpet av merkehelga. Alle skal nummerere 8 (ikke 6 som det stod i allerede utsendt invitasjon) ønskede aktiviteter, hvor 1 representerer den man ønsker aller mest. Det vil bli gjennomført 4 økter pr speider. Merk at noen av aktivitetene går over flere økter.

Les hele informasjonen her: Informasjon_om_økter_merkehelg_2018
Bruk dette påmeldingsskjemaet: Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjemaet fylles ut elektronisk og sendes til:
brumunddal.speidergruppe@gmail.com innen 28/2-18. (fristen er utvidet noe i forhold til
tidligere utsendt invitasjon). Påmeldingen er bindene. Ved eventuelle påmeldinger etter
denne dato kan man ikke forvente å få ønskede aktiviteter oppfylt.
Gruppene vil få tilsendt en oversikt over fordeling av økter ca en uke i forveien.

Velkommen til merkehelg 2018.
Med vennlig speiderhilsen Brumunddal speidergruppe