KBK 2021 – Klevfos

Kretsens dag 2021 arrangeres i år desentralisert som følge av Covid-19 situasjonen.

Det betyr at hver gruppe gjennomfører et lokalt KBK (kretsbannerkonkurranse) for sin gruppe- basert på tilsendte oppgaver.

Gjennomføringen av KBK skjer lørdag 8. mai kl. 1000-1900.
Gruppene velger selv sted for gjennomføring. På det området skal patruljene tildeles et
patruljeområde og de må ha med alt utstyret de måtte trenge som om det ble gjennomført en overnattingstur.

Gjennomføring av KBK 2021 Klevfos:
– Det skal konkurreres i 4 oppgaver: Fellesskap, Friluftsferdigheter, Klima og miljø, samt mat.
Gruppevis påmelding skjer innen 30.april ved å sende påmeldingsskjema i utfylt stand til lotenspeider@gmail.com. Vi sender ut KBK-merkene iht. antall gitt informasjon.

Det sendes ut informasjon i to omganger:
– denne du leser nå (infobrev, påmeldingsskjema og 3 vedlegg vedrørende
forberedelser)
– oppgaver, dommerskjema m.m. for gjennomføring sendes ut pr epost torsdag 6. mai
senest kl 2200. Det er behov for å skrive ut dokumentene som sendes ut.

– Gjennomføringen skjer lokalt gruppevis lørdag 8. mai kl 1000-1900.
– Alle utfylte dommerskjemaer fra KBK scannes patruljevis og sendes samlet gruppevis til lotenspeider@gmail.com innen mandag 10. mai kl 2000.

Gruppevis gjennomføring av KBK kvalifiserer til mulig deltagelse i NM i Speiding som gjennomføres søndag 13. juni. Det kommer nærmere informasjon om NM-gjennomføringen.

Vedlagt er forberedelsesinformasjon. Les denne nøye da gruppene må gjøre sine forberedelser.
Nødvendig utstyr og forberedelser står beskrevet i de tre informasjonsskrivene. I tillegg trengs alt utstyr patruljen trenger for en haik/ overnatting ute er tillatt. Mobiltelefon og andre digitale ting er IKKE tillatt, der er heller ikke lov å ta med speiderboka eller andre oppslagsverk på konkurranseområdet.
– Last ned: Info om matoppgave
– Last ned: Info om klima og miljøoppgave
– Last ned: Info om fellesskapsoppgave
Vi ser frem til å gjennomføre årets KBK 2021 Klevfos sammen med dere!

Mvh
Løten Speidergruppe

Last ned KBK_2021_infobrev_til_gruppene