Innkalling til kretsting 2020

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets årsmøte i Hedmark krets søndag 9. februar 2020.

Kretstinget er i Brekken, Røros.
Adressen er Tjønnmoen 4, 7375 Brekkebygd.
Endring pr 07/2 -20: 
Kretstinget er flyttet til klubbhuset til Brekken IL
Adressen er Aursundveien 2317

Brekken speidergruppe er teknisk arrangør.
Møte starter klokken 1100.
Det vil bli servert mat i løpet av møtet.

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding.
Saksdokumenter blir lagt ut på kretsens hjemmeside, https://www.hedmarkkrets.no/ og sendes ut på E-post.

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 12. januar 2020. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no
 Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til
kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen, kretsleder@hedmarkkrets.no
senest 1. februar 20.

Valg.
Sittende kretsstyre er disse:
-kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen, sitter 1 år til.
visekretsleder Inga Konow, skal velges ny for 1 eller 2 år
-styremedlem Stian Haugli, sitter 1 år til.
styremedlem Atle Mellum, skal velges ny for 1 eller 2 år
styremedlem Terje Kristiansen, skal velges ny for 1 eller 2 år
Det skal også velges revisor for 1 år, og et medlem til valgkomiteen for 2 år.
Valgkomite er Arild Brynhildsvold og Lene Bekkevold, send inn forslag til kandidater.

Vel møtt!

Les hele innkallingen her: Innkaling-kretstingets-årsmøte-09.02.2020