Invitasjon til Ungt lederskap for førerpatruljer

Førerpatruljer i Mjøsklubben inviteres til pilotkurs
«Ungt lederskap – På egne bein».

Tid er 17.-19. januar 2020.
Fremmøte fredag mellom klokken 1800-1900.
Avslutning søndag klokken 1400.
Sted Haraset leirsted, kart Google

Dette er et pilotopplegg som skal danne grunnlaget for et kurs som skal holdes rundt omkring i Norge den nærmeste tida. Bakgrunnen for at kurset har kommet istand er at Speidertinget har vedtatt å satse på unge ledere, og dette kurset vil fokusere på hvordan ansvar kan fordeles i en tropp. For at dere skal ha størst mulig utbytte av kurset er det lurt hvis hele førerpatruljen deltar.

Hvem er medlemmer i en førerpatrulje?
Svar: Alle i troppsledelsen, og alle peffer og asser.
Et minimum er at minst en i troppsledelsen deltar.

Deltakeravgift: gratis

Påmelding gjøres gruppevis gjennom min.speiding.no
og frist for påmelding er 15. desember.
(ved stor påmelding forbeholder vi oss retten til å prioritere deltakere)

Les hele invitasjonen her:
Invitasjon_Ungt_lederskap-På_egne_bein_17.01.20-19.01.20

Vel møtt til en spennende helg.
Norges speiderforbund v/ Komité speiding
Kursleder Anders Nordby, anders@rugge.org
Teknisk Roy Arild Rugsveen, roy.arild@rugsveen.com