Innkalling til kretsting-terminliste 2020-2021

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets terminlistemøte for 2020/2021.

Tid: søndag 20. oktober 2019 klokken 1200
Sted: Nybygda, Ringsaker

Vi antar at årsmøtet avsluttes ca klokken 1500.

Saksliste er terminliste for Hedmark krets for 2020/2021.
Forslag_terminliste-2020.-21

Det forventes at alle grupper ser gjennom forslaget til terminliste, og tenker gjennom hvilke arrangementer de kan tenke seg å være arrangør av.

Det vil bli servert kaffe/kake/te til selve møtet og en enkel lunsj i starten av kretstinget.
Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding.

 

Påmelding gruppevis med navn til kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen, på epost kretsleder@hedmarkkrets.no innen 15. oktober 2019.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014:
«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

 

Med vennlig speiderhilsen
Vebjørn Skirbekk Sagmoen
Kretsleder
Hedmark krets av Norges Speiderforbund