Saksdokument til kretsting

Kretstingets årsmøte er lørdag 6. februar 2016.

Kretstinget foregår på Klokkergården ved Løten kirke, se innkalling for detaljert informasjon. Møtet starter klokken 1200 og har gruppevis påmelding senest 28. januar 2016.

Følgende skal velges på dette kretstinget:

-visekretsleder Arild Brynhildsvold sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Atle Mellum sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Rune Hoel sitter nå, skal velges ny for 2 år

-to tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget i 2016
-to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Speiderforum og Roverforum i 2016. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speider- og roverrepresentanter som har stemmerett

Her er saksdokumentet til kretstinget: Saksdokumenter_kretsting_06.02.2016