Innkalling til kretsting 2016

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3-3 innkalles det til kretstingets årsmøte i Hedmark krets lørdag 6. februar 2016.

Kretstinget foregår på Klokkergården ved Løten kirke.
1. Løten speidergruppe er teknisk arrangør.

Møte starter klokken 1200.
Vi antar at årsmøtet avsluttes klokken 1530.

Det vil bli servert noe å bite i på starten av møtet, og varm mat etterhvert.

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede (delegater) pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding og i hht. NSFs lover § 2-3-2.

Saksdokumenter blir lagt ut på kretsens hjemmeside, senest to uker før kretstinget.

Valg.
Sittende kretsstyre er disse:
-kretsleder Roy Arild Rugsveen, sitter 1 år til
-visekretsleder Arild Brynhildsvold sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Stian Ringstad, sitter 1 år til
-styremedlem Atle Mellum sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Rune Hoel sitter nå, skal velges ny for 2 år
Valgkomite er Øystein Gonsholt og Jens Yngve Mathisen, send inn forslag til kandidater.

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 8. januar 2016. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til
kretsleder Roy Arild Rugsveen, kretsleder@hedmarkkrets.no
senest 28. januar 2016.

Vel møtt til kretsting 🙂