Årshjul for Hedmark krets og referat fra kretsstyremøte

På kretstinget i oktober så la Rune frem årshjul for Hedmark krets, et planleggingsverktøy for kretsen og gruppene i kretsen.

Her finner dere årshjulet, og det vil nok forenkle litt av det administrative man må tenke på i gruppe-/enhetsledelsene.

Årshjul_for_Hedmark_krets

Tirsdag 18. november 2014 avholdt kretsstyret kretsstyremøte, referatet finner dere under Kretsstyret – Referater.