Fredslysflammen

Fredslysflammen sendes ut fra Hamardomen tirsdag 25. november 2014 klokka 1800.
Etter denne seremonien, ca 30 minutter, er det samling på Speidersenteret med en enkel servering.
Ta med så mange speidere som mulig og marker speidersakens styrke for fred.

Harald B.P.

Les mer om fredslyset på speiderleksikonet og speiding.no