Referat fra kretsstyremøte

Referat fra kretsstyremøtet 29. september 2014 ligger nå ute under referater.

Her er kort om sakene som ble tatt opp, detaljene finner du under
Kretsstyret – Referater:

Sak 1: Oppussing av kjøkken på Hammeren
Kretsstyre er veldig glad for den dugnadsinnsatsen 1. Løten legger ned på Hammeren Leirsted. For dette er helt avgjørende for at kretsen klarer å beholde stedet.
Sak 2: Brannsikkerhet på Hammeren
Kretsleder fikk tilbakemelding om dårlig brannsikkerhet på Hammeren fra en leietaker. På bakgrunn av dette vedtok kretsleder at Hammeren med umiddelbar virkning måtte stenges for ekstern utleie, samt all overnatting (også for speiderne). I dialog med Tom  så er dette nå i ferd med å bli løst ved at man sjekker / bytter ut røykvarslere, pulverapparat, samt innfører en internkontroll på brannsikkerhet, elektrisk anlegg og fyringssteder. Hammeren åpnes for utleie så snart kretsleder mottar dokumentert og signert internkontroll.
Sak 3: Kretsting, terminliste, søndag 26/10 -14 på Alvdal (innkalling sendt 21/9 -14)
Sak 4: Kurs av gruppeledelse før kretsting, terminliste starter
Sak 5: Forslag til terminliste 2015-2016
Forslaget ligger under Kretsstyret – Referater.Det er flere arrangementer som trenger en arrangør.
Kjekt om gruppene kan se litt på hva de kan ta på seg i forkant av kretstinget. Særlig de største arrangementene: Temahelg 2015 og 2016, Kretsens dag 2015 og 2016, Småspeiderdag 2015 og 2016 og Småspeiderleir 2015 og 2016.
Sak 6: Status i gruppene