Innkalling til kretsting – terminliste

Det innkalles til kretsting og med saksliste terminliste for 2015/2016.

Kretstinget avholdes på Alvdal søndag 26. oktober 2014 klokken 1300.

Forut for møtet, klokken 1100 – ca 1300 vil det bli holdt kurs for gruppeledelsen.

Innkalling og forslag til terminliste finner du under Kretsstyret – Utsendte dokumenter

Husk påmeldingsfrist senest 19. oktober 2014.

Minner om vedtak fattet på siste kretsting:
«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

Vel møtt :-)