Innkalling til kretsting 2019

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets årsmøte i Hedmark krets søndag 10. februar 2019.

Kretstinget avholdes på misjonshuset Betel, Landsvegen 11, Østby.
Endring pr 31/1 -19: 
Kretstinget er flyttet til Misjonshuset i Innbygda, Trysil.
Adressen er Storvegen 11, 2420 Trysil.
Østby MSK speidergruppe er teknisk arrangør.

Møte starter klokken 1100.
Vi antar at årsmøtet avsluttes klokken 1500.

Det vil bli servert mat i løpet av møtet.

Saksdokumenter blir lagt ut på kretsens hjemmeside, senest to uker før kretstinget.

Valg.
Sittende kretsstyre er disse:
kretsleder Roy Arild Rugsveen skal velges ny for 2 år
-visekretsleder Inga Konow, sitter 1 år til
-styremedlem Lene Bækkevold, skal velges ny for 1 eller 2 år
-styremedlem Atle Mellum, sitter 1 år til
-styremedlem Terje Kristiansen, sitter 1 år til
Det skal også velges revisor for 1 år, og et medlem til valgkomiteen for 2 år.
Valgkomite er Rita Veslum og Arild Brynhildsvoldsend inn forslag til kandidater.

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 10. januar 2019. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til
kretsleder Roy Arild Rugsveen, kretsleder@hedmarkkrets.no
senest 1. februar 2019.

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.

Stemmeberettigede (delegater) pr. gruppe i hht. NSFs lover § 2-3-2:
Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for grupper som oppfyller § 2-2-1.
Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver
påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også
vararepresentanter. Vararepresentant for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets
medlemmer.
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget.
Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.
Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.
En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter
kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hver påbegynte femti
betalende medlemmer i sammenslutningen.
Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014:
«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

Vel møtt til kretsting.