Invitasjon til peff2 kurs april 2018

Peffkurs 2 er en videreføring av peffkurs 1 og skal gjøre deltakerne i stand til å gjennomføre turer og friluftsliv for patruljen på en trygg og sikker måte. Deltakerne får kunnskaper og praktiske ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus. Peffkurset skal også være et sosialt samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner.

Når: Fredag 13. til søndag 15. april 2018
Sted: Speiderhuset Hammeren i Løten, Hedmark krets sitt flotte hus ved Rokosjøen
Pris: kr. 400,- Gruppene får regning
(Hedmark krets dekker deltakeravgift for sine grupper)
Overnatting: Inne på madrasser/seng og ute i gapahuk. Du må ta med liggeunderlag og utstyr for å sove ute lørdag til søndag

For å kunne være med må du være, eller snart bli, Peff eller Ass, og ha gjennomført PEFF1-kurset.
Vi har satt en aldersgrense på kurset: du må gå i 7. klasse eller mer for å delta. Troppsleder har siste ord i å vurdere egnetheten til de enkelte deltakere fra egen gruppe.

Program:
Fredag:
Frammøte fra kl. 19.00, enkel servering.
Siste frammøtetidspunkt kl 20.00, da begynner det offisielle programmet
Lørdag:
Frokost, Kursøkter og tur, Middag, Leirbål, Overnatting ute
Søndag:
Frokost, Kurs/tur, Lunsj
Avslutning ca. kl. 14.00

Alle grupper som sender speidere på kurs, må møte opp med en leder søndag kl. 12.00, for informasjon om hvordan Peff3 skal arrangeres i egen gruppe.
Ledere med lang reisevei kan få være med hele helga som hjelpere
i stab om det er ønskelig.

PÅMELDING: Via medlemssystemet min.speiding.no.
Førstemann til mølla!! Vi setter stopp ved 30 påmeldte.
Det er gruppe som melder på sine deltakere, les mer om gruppepåmelding her.
FRIST: 9. april 2018

Les hele innbydelsen her (står mer i denne, men merk at alle deltakere må være på plass senest klokken 20.00 på fredag): Invitasjon_PEFFKURS_april 2018

Vel møtt til en lærerik og trivelig kurshelg sammen med gamle og nye speidervenner fra hele innlandet!

Speiderhilsen fra kursstaben
Bjørn Roger Jensen (kursleder), Kim Lønstad
Roy Arild Rugsveen, Eli-Brit Ytterstad Holen,
Tore Arnesen, Hans Kristian Enger,
Eivor Martinsen og Hanne Mette Lundberg

Spørsmål?
Ta kontakt med kursleder Bjørn Roger Jensen
E-post bjrogjen@online.no eller mob. 976 54 705