Invitasjon kurs – Trygge og inkluderende møter

DSC_2917Speideren ønsker å være en attraktiv arena for læring og utvikling av barn og unge. Hvis vi skal lykkes med dette, og nå enda flere, må aktivitetene våre være og oppleves som relevante, inkluderende og trygge.

Dette kommer til å være et viktig fokusområde for Norges speiderforbund framover under overskriften «Trygge og inkluderende møter». Arbeidet skal bidra til å skape bevisste og trygge barn og ledere som har mot til å handle hvis de opplever mobbing, ekskludering eller andre overgrep, og ikke bare i speidersammenheng, men også ellers i samfunnet.

Forbundskontoret har utviklet et kursopplegg hvor trygge og inkluderende møter er tema, og Hedmark krets sammen med forbundskontoret inviterer alle ledere og rovere i kretsen til kurs.

Tid: søndag 6. mai 2018 klokken 1100-1700
Sted: Glommenbygget på Koppang, Storgata 121

Påmelding via min.speiding.no innen 29. april 2018.

Gjennom kurset kan deltakerne bli mer bevisste på lederens rolle som den trygge voksne, og på hvordan man skaper et trygt miljø for sine medlemmer, og spesielt for barn og ungdommer; et miljø som er fritt for mobbing, trakassering og overgrep, der alle blir sett og verdsatt. Et annet viktig tema er forebygging av overgrep, og hva man gjør når man mistenker at noen kan være utsatt for overgrep, enten i speidersammenheng eller utenfor organisasjonen.

Det vil bli servert mat i løpet av dagen, og kretsen dekker reise etter retningslinjene til NSF (vi oppfordrer sterkt til samkjøring).

Vel møtt til kurs.

MVSPH
Roy Arild