Innkalling til kretsting 2017

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3-3 innkalles det til kretstingets årsmøte i Hedmark krets lørdag 11. februar 2017.

Kretstinget foregår på speiderhuset i Brumunddal, Mausetvegen 18.
Brumunddal speidergruppe er teknisk arrangør.

Møte starter klokken 1200.
Vi antar at årsmøtet avsluttes klokken 1530.

Det vil bli servert mat i løpet av møtet.

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer.
Stemmeberettigede (delegater) pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding og i hht. NSFs lover § 2-3-2. 

Saksdokumenter blir lagt ut på kretsens hjemmeside, senest to uker før kretstinget.

Valg.
Sittende kretsstyre er disse:
-kretsleder Roy Arild Rugsveen sitter nå, skal velges ny for 2 år
-visekretsleder Rune Hoel, sitter 1 år til
-styremedlem Stian Ringstad sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Atle Mellum, sitter 1 år til
-styremedlem Arild Brynhildsvold, sitter 1 år til
Det skal også velges revisor for 1 år, og et medlem til valgkomiteen for 2 år.
Valgkomite er Øystein Gonsholt og Jens Yngve Mathisen, send inn forslag til kandidater.

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 11. januar 2017. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til
kretsleder Roy Arild Rugsveen, kretsleder@hedmarkkrets.no
senest 1. februar 2017.

Vel møtt til kretsting ?