Innkalling til kretsting – terminliste

Det innkalles til kretsting og med saksliste terminliste for 2016/2017.

Kretstinget avholdes i Engerdal søndag 1. november 2015 klokken 1300.

Før møtet så vil det bli holdt følgende kurs/opplæring:
Klokken 0900-1100:
Sikkerhet på tur, dette er en av modulene i trinn 1 kurset.
Klokken 1100-1300:
Tema her vil være administrative rutiner for gruppene (litt tips og hjelpemidler), ledertreningen, samt medlemssystemet min.speiding.no, bruker vi dette på best mulig måte?

Fullstendig innkalling og forslag til terminliste finner du under «Kretsstyret – Utsendte dokumenter»

Påmelding gruppevis til kretsleder Roy Arild Rugsveen, på epost kretsleder@hedmarkkrets.no innen 23. oktober 2015, meld da inn navn og om dere skal delta på kursene, og evt hvilke, og når dere regner med å ankomme.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014:
«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»