Referat fra kretsstyremøte og retningslinjer

Det ble avholdt kretsstyremøte mandag 28. april 2014 og referatet finner du under
Kretsstyret – Referater

Det ble på kretstinget 8. februar 2014 vedtatt at Hedmark krets skulle ha noen egne lover/retningslinjer, dette er nå avklart med Norges speiderforbund, du kan lese mer om dette i siste kretsstyremøte referat, samt at du kan se retningslinjene under
Kretsstyret – Referater eller Kretsstyret – Utsendte dokumenter