Valg kretsting lørdag 8. februar 2014

Lørdag 8. februar 2014 klokken 1200 til ca 1430 vil det bli avholdt kretsting på Brumunddal speiderhus, Mausetvegen 18, Brumundal.

På dette kretstinget skal det blant annet velges:

visekretsleder for 2 år (Arild Brynhildsvold sitter nå)
styremedlem for 2 år (Veronica Westli sitter nå)
styremedlem for 2 år (Thor Einar Frislie sitter nå)
-(kretsleder Roy Arild Rugsveen sitter 1 år til)
-(styremedlem Stian Ringstad sitter 1 år til)

valgkomite for 2 år (Dag Ivar Mortensen sitter nå)
-(Jens Yngve Mathisen sitter 1 år til i valgkomite)

revisor for 1 år (Jens Yngve Mathisen sitter nå)

roverombud, Johanne Marie Frostvoll og Stian Bakken Sørslett sitter nå

tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget 31/10 -14 til 2/11 -14 på Lillestrøm (kretsleder og to valgte representanter for Hedmark krets)

to speiderrepresentanter samt vararepresentanter til Speiderforum 3-5/10 -14 på Romerike

to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Roverforum 3-5/10 -14 på Romerike

Forslag til disse vervene (gjerne forespurte) sendes til valgkomiteen ved Dag Ivar Mortensen mail@dagim.net innen 24. januar 2014.

Innkalling til kretstinget med sakspapirer kommer.

Lenke til: NSFs lover og retningslinjer.

 

2 tanker om “Valg kretsting lørdag 8. februar 2014

 1. I NSFs lover står blant annet dette i §2-3-4:
  «innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for kretsting. Hvis ikke kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en måned før møte i kretstinget.»

  Så hvis noen har noen saker så send de til kretsleder@hedmarkkrets.no innen 11. januar 2014.

  Med vennlig speiderhilsen
  Roy Arild
  Kretsleder

 2. Pr nå har det kommet inn følgende forslag til valgkomiteen, alle de foreslåtte er forespurte:

  -visekretsleder for 2 år: Veronica Westli (1. Løten) og Arild Brynhildsvold (Røros)
  -styremedlem for 2 år: Veronica Westli (1. Løten), Arild Brynhildsvold (Røros) og Rune Hoel (2. Romedal)

  Kom gjerne med flere innspill/forslag til valgkomiteen.

  Med vennlig speiderhilsen
  Roy Arild
  Kretsleder

Det er stengt for kommentarer.