Referat fra kretsting – terminliste

Søndag 27. oktober 2013 ble det avholdt kretsting med tema terminliste 2014-2015 i Alvdal med Alvdal speidergruppe som teknisk arrangør.

Dokumentene finner du under «Kretststyret» – «Utsendte dokumenter» samt at terminlister ligger under «Terminliste».

Vi var 19 representanter tilstede og disse representerte tilsammen 8 av 12 aktive speidergrupper i Hedmark.

Noen punkter fra referatet:
* Kretsleder oppfordrer arrangørgruppene til å sende ut innbydelser til arrangementer tidlig for bedre rammer for planlegging.
* Peffkurs: Ønsker å vite hva grunnlaget er for å arrangere disse kursene, samt se på mulighetene til å arrangere dette selv på grunn av lange distanser. Meld ifra til kretsleder hvor mange som er aktuelle fra din gruppe for peffkurs 1 og peffkurs 2 i 2014.
* Kretsting – årsting 2014, Følgende vil være på valg:
– Visekretsleder
– 2 styremedlemmer
– Valgkomiteen: Jens Yngve Mathisen og Dag Ivar Mortensen