Kretsting i Elverum

Kretstinget

09.02.13 ble kretstinget avholdt i Mjølner sitt speiderhus i Elverum.

Blide delegater, bra valg, flott vertskap og ikke minst god mat og gode kaker, gjorde dette til en vellykket gjennomføring.

Valget  ble som følger:
Kretsleder Roy Arild Rugsveen (2 år)
Visekretsleder Arild Brynhildsvold (1 år)
Styremedlem Thor Einar Frislie (sitter 1 år til)
Styremedlem Stian Ringstad (2 år)
Styremedlem Veronica Westli (1 år)