Leirkomite

Leirsjef:
Kjetil Indrebø
46623905 kjetil.ind@gmail.com

Program:
Vebjørn Skirbekk Sagmoen
98101758 vebsag123@gmail.com

Teknisk:
Hans Kristian Enger
91596066 hanskr.e67@gmail.com

Forsyning:
Hanne Marie Hoel
90682246 hannethoel@online.no

NK forsyning:
Hanne Mette Lundberg
91810255 hanne.mette.lundberg@dnb.no

Administrasjon:
Malin Karoline Ytterstad Storsveen
45502082

Regnskap:
Lis Jørgensen
95185248 lis@g-regnskap.no

Revisor:
Maren Rønnaug Sæteren-Hippe
97619670