Påmelding

Leiren koster 2.000,- kr. For det får dere mat, opphold og program 7 dager til ende. Ikke verst! Speidere og ledere i gruppene betaler det samme.
Familierabatt: Speider nr 3 og oppover fra samme familie, betaler 1.000,- kr.
Lederbarn er barn av ledere som er på leiren, og som er for unge til å være i en patrulje. Lederbarn deltar derfor ikke på programtilbudene i leiren, men de bor i leiren og spiser «leirmat». Prisen for lederbarn er 1.000,- kr.

Gruppene må selv sørge for transport til og fra leiren. Når og hvordan dere reiser er derfor opp til gruppene, men det er ikke mulig å ankomme leirområdet tidligere enn klokken 12:00 lørdag 20. juni 2015.

Gruppa setter egen påmeldings- og betalingsfrist til sine speidere.
Gruppa må melde på sine speidere innen 1. april 2015.
Påmeldingen er bindende. Etter påmelding vil det bli sendt ut faktura til gruppa.

Påmelding er nå stengt, evt. spørsmål osv rettes til leirsjef Roy Arild eller administrasjonssjef Erling.

(Påmelding gjøres i medlemssystemet av lederen i gruppa på min.speiding.no
Etter at du har trykket på lenken over, rull ned til «Meld på gruppe», skriv inn gruppenavnet, velg gruppe og trykk på «Vis registrering».
Ikke benytt arkfane «Direkte prosjektdeltakere» eller påmelding av enkelt medlemmer.)