Informasjonsskriv nr. 2 KBK 2024

Informasjonsskriv nr. 2
KBK 2024
Husebyparken 3. – 5. mai 2024

Det er nærmer seg mai, KBK og kretsens dag. Her kommer informasjonsskriv nr. 2 til gruppene, patruljene, patruljeførere og troppsledere. 

Først litt mer informasjon om hva patruljene trenger:

  • Ta med rajer til eget bruk på patruljeområdet. Det er ingen mulighet for å lage seg rajer rundt Husebyparken.
  • Bøtter til oppbevaring av vann for slukking av brann om det skulle oppstå.
  • Krydder til matoppgaven: salt, pepper og hvitsløkspulver.
  • Rivjern/råkostjern til matoppgaven.

I informasjonsskriv nr.1 sto det oppført vannmaling, men tanken var vannbasertmaling i flere farger til dekorasjon av treverk.

Avfallshåndtering, det vil være en bemannet innleveringsstasjon for avfall. Det blir satt opp tidspunkter for levering av avfall. Avfallet skal være sortert.  

 Ankomst/avreise og parkering.
Det er ingen mulighet for parkering på veiene rundt Husebyparken. Det blir kun anledning til å kjøre inn for lossing og lasting av patruljeutstyr. 

Parkering blir i sentrum, ved kommunehuset eller Strandvegen ved E6. Se kart.

For å skåne miljøet og beboere rundt parken, oppfordres det til at troppene organiserer samkjøring. Foreldre/foresatte som kjører speiderne direkte til Brumunddal benytter parkeringsplassene i sentrum, ved kommunehuset eller Strandvegen for levering og henting av sine speidere. Dette gjelder også søndag under kretsensdag. 

Kretsstyret har besluttet at det ikke blir patruljer for ledere og rovere som «deltakere» under KBK. Alle påmeldte ledere og rovere må hjelpe til under oppgavene gjennom hele helga.

Det er påmeldt 18 patruljer med totalt ca. 90 speidere til KBK. I tillegg kommer det en vennskapsgruppe fra Sverige med en patrulje. Søndag kommer ca. 45 småspeidere fordelt på 7 grupper/patruljer. Totalt blir det ca. 180 personer søndag. 

Hoveddommere i for KBK er Hanne Marie Toustrup Hoel, Alvdal og Tor Anders Hennie, Brumunddal.

Speiderhilsen fra Brumunddal og Engerdal speidergrupper

Les hele infoskrivet her: Infoskriv nummer 2 KBK 2024, Brumunddal

Les også KBK-reglementet her:
Kbk veileder alle dokumenter
Reglement for KBK Hedmark