Innkalling til kretsting – terminliste

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets terminlistemøte søndag 1. oktober 2023.
Dato: 1. oktober 2023
Tid: 12.00
Sted: Speiderhuset Brumunddal, Mausetvegen 18, Brumunddal

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer. Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding. Saksdokumenter (forslag til terminliste) blir lagt ut på kretsens hjemmeside, https://www.hedmarkkrets.no/ og er vedlagt i e-post.

Saksliste:
1. Behandling foreslått endring terminliste 2023-2024 – Revidert-terminliste-2023-24
2. Fastsette terminlisten 2024-2025 – Forslag-terminliste-2024-25
3. Orientering om utenlandstur 2024 med ønske om tilbakemelding
4. Eventuelt

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 22. september 2023. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no.

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til kretsleder Ruth Inger Teppen, kretsleder@hedmarkkrets.no senest 22. september 2023

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014: «På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

Med vennlig hilsen kretsstyret

Les hele innkallingen her: Innkalling-kretstingets-terminlistemøte-2023