Innkalling til kretsting – terminliste

I henhold til Norges Speiderforbunds lover §2-3 innkalles det til kretstingets terminlistemøte søndag 16. oktober 2022 klokken 1200.

Sted: Engerdal kommunestyresal, Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal.
Det ønskes primært fysisk oppmøte fra gruppene, men det blir også mulighet for å delta digitalt. Det gis beskjed om dette ved påmelding av hensyn til bevertning.

Møte er åpent for alle kretsens medlemmer. Stemmeberettigede pr. gruppe etter medlemstallet i siste årsmelding.

Saksliste:
-Behandling foreslått endring terminliste 2022-2023
-Fastsette terminlisten 2023-2024
-Ønsker innspill for kretsjubileum i 2023
-Eventuelt

Saker som ønskes fremmet på kretstinget må være kretsstyret i hende senest 9. oktober 2022. Saker sendes da til kretsleder@hedmarkkrets.no

Påmelding gruppevis med navn på delegater og observatører til kretsleder Ruth Inger Teppen, kretsleder@hedmarkkrets.no senest 9. oktober 2022.

Minner om vedtak fattet på kretsting i 2014: «På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er representert med minst 1 delegat.»

Med vennlig hilsen kretsstyret

Les hele innkallingen:
Innkalling_til_kretstingets_terminlistemøte_2022

Lenke til nettmøtet: google meet