Invitasjon til peffkurs 2 våren 2022

Peffkurs 2 er en videreføring av peffkurs 1 og skal gjøre deltakerne i stand til å gjennomføre turer og friluftsliv for patruljen på en trygg og sikker måte. Deltakerne får kunnskaper og praktiske ferdigheter hvor speidermetoden står i fokus. Peffkurset skal også være et sosialt samlingspunkt hvor man utveksler erfaringer og treffer nye og gamle venner. Dessuten er kurset en super forberedelse til haikeplanleggingen før sommerens leir!
Kurset er beregnet for de som er, eller snart blir, Peff eller Ass, og som gjennomførte PEFF1-kurset høsten 2021.

Når: Fredag 29. april til søndag 1. mai 2022
Sted: Speiderhuset i Brumunddal, Mausetvegen 18

Pris: kr. 500,- Gruppene får regning

Alle grupper som sender speidere på kurs, må sende med minst en leder.

PÅMELDING: Via medlemssystemet min.speiding.no
Påmeldingen åpner 12. april. Førstemann til mølla!!
FRIST: 22. april.

Vel møtt til en lærerik og trivelig kurshelg sammen med gamle og nye speidervenner fra hele Innlandet!

Se hele invitasjonen for alle detaljer:
Invitasjon_PEFFKURS_april_2022

Speiderhilsen fra kursstaben
Hanne Mette (kursleder)
Hans Kristian, Petter og Øystein

Spørsmål:
Ta kontakt med kursleder Hanne Mette Lundberg
E-post hanne.mette.lundberg@dnb.no eller mob. 91810255