Bilder fra peff 2 høsten 2021

Helga 20.-22. august 2021 arrangerte Mjøsklubben patruljeførerkurs 2 på Hammeren leirsted i Løten.

Vi hadde kano som ramme for kurset, noe alle deltakere (21 speidere) og kursstab (10 ledere)  var veldig fornøyd med.

Deltakelsen var som følger:
-Vestoppland krets: 1 speider og 4 ledere i kursstab
-Gudbrandsdal krets: 5 speidere og 1 leder i kursstab
-Hedmark krets: 13 speidere og 4 ledere i kursstab
-Systrond speidergruppe: 2 speidere og 1 leder i kursstab

Deltakere er nå klare for å gjennomføre patruljeførerkurs 3 i egen patrulje, veiledet av troppsleder: Innhold_i_Peff_3