Fredslyset 2019

Det er i år 20 år siden fredslysflammen kom til Norge for første gang. I alle disse årene har det vært samling i Hamardomen med utsendelse av flammen til speidergrupper og andre interesserte. Slik blir det også i år, og datoen er tirsdag 26. november klokka 1800.
Etter samlingen i Hamardomen inviteres alle til speidersamling på Hamar Speidersenteret med mat og drikke før hjemreisen med fredslyset.
Fredslyset vil brenne i Hamar fram til julekvelden, og flammen kan også hentes her etterhvert.
Det har vært gledelig mange på samlingen på Speidersenteret, mellom 100-120, så det skal være plass til alle.

Velkommen.

Harald B. Pettersen.

 

Hva er fredslyset?

Fredslyset er en flamme som spres til stearinlys, fjøslykter, lamper eller lignende som et symbol på fred mellom enkeltmennesker, folkegrupper og nasjoner.

Flammen hadde brent i fred i over tusen år i grotten i Betlehem der man tror at Jesus ble født. Så en dag i 1985 kom noen tv-journalister fra Østerrike som hentet flammen for å spre den i forbindelse med et nødhjelpsprosjekt.

Speiderne fant at flammen kunne brukes som et symbol på fred, og hvert år siden har flammen blitt spredt rundt i Europa og etter hvert til andre verdensdeler.

Men hvordan kan Fredslyset bety noe for freden i verden, det er jo så veldig mye krig?

Fredslyset i seg selv kan ikke stanse kriger i Irak, Syria, Sør-Sudan… ja det er jo krig så mange steder i verden i dag. Bare mennesker kan stanse kriger og stifte fred! Men mennesker trenger inspirasjon og motivasjon. Fredslyset spres og brenner rundt om i mange land — den samme flammen alle steder. Det er som om den binder oss sammen på tvers av grensene.

https://fredslyset.no/