Bilder fra trinn 1 kurs høsten 2018

Helga 10.-11. november 2018 arrangerte Mjøsklubben trinn 1 kurs på Hammeren i Løten. Se innbydelsen her.

Kurset ble gjennomført etter den nye planen for trinn 1 kurs.

31 deltagere gjennomførte kurset. Disse var fordelt slik:
-1 fra Vestoppland krets
-3 fra Glåmdal krets
-4 fra Gudbrandsdal krets
-4 fra Sogn og Fjordane krets
-19 fra Hedmark krets (veldig fornøyd med dette)

I staben hadde vi 1 veileder fra Gudbrandsdal krets, 2 fra Vestoppland krets, 3 fra Hedmark krets og samt 1 kjøkkenhjelp fra Sogn og Fjordane.

Dette var en godt motivert gjeng og vi håper på å se igjen de fleste på trinn 2 🙂