Bilder fra peffkurs 2 i april 2018

Fredag kveld 13. april 2018 møtte 22 speidere, fordelt med 6 fra Gudbrandsdal krets, 3 fra Vestoppland krets og 13 fra Hedmark krets til patruljeførerkurs 2 på Hammeren i Løten.
I tillegg deltok 9 ledere i stab, fordelt med 1 fra Gudbrandsdal krets, 4 fra Vestoppland krets og 4 fra Hedmark krets.

Fredag startet med inndeling i patruljer (alle med navn fra Jungelboken som var rammen rundt kurset), bli litt kjent, samt noe teori rundt det å planlegge og gjennomføre en patruljetur.

Lørdag fortsatte med flaggheis og morgensamling, og fortsatte med planlegging av patruljeturen før vi gikk ut til overnattingsstedet og slo leir, lagde middag med dessert og avsluttet dagen med leirbål.

Søndag startet også med strålende sol, scouts own, og retur tilbake til Hammeren før kursavslutning.

Mjøsklubben arrangerer peff 1 på høsten og peff 2 på våren.
Og etter peff 2 er det peff 3 som skal gjennomføres i patruljen hjemme.
Les mer om peffkursene her.